It must be an M.G.

since 1920s

História

MG je britský, respektive anglický výrobce malých sportovních automobilů. Písmena M a G pocházejí ze jména firmy „Morris Garages“ dealera automobilů značky Morris z anglického Oxfordu.

Kontakt

Aster, spol. s.r.o.
Mramorová 4
821 06 Bratislava

IČO : 31 319 807
DIČ : 2020328464
IČ pre DPH : SK2020328464

Spoločnosť je registrovaná: OR OS BAI odd. Sro, vl. č. 2440/B

Galéria